Dotacja 5000 zł w ramach Tarczy 6.0 tylko dla przedsiębiorców o określonych kodach PKD

Nowa tarcza antykryzysowa zostanie rozszerzona o bezzwrotne dotacje dla firm. Zgodnie z nowymi przepisami, uzyskanie dotacji będzie uzależnione od branży, w jakiej działa firma.

Dotacja przyznawana będzie tylko dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą – służyć ma ona do pokrycia bieżących kosztów prowadzenia firmy.

Starając się o uzyskanie dotacji, przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że odnotowali 40% spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku w porównaniu do października lub listopada roku zeszłego.

Dotacja w kwocie 5000 zł zostanie udzielona w formie bezzwrotnej, pod warunkiem że przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia nie przerwie wykonywania swojej działalność gospodarczej. Jest to na pewno ważna informacja dla firm, które zdecydują się na skorzystanie akurat z tej formy wsparcia

Dotacja wypłacana będzie zatem tym przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

74.20.Z – Działalność fotograficzna

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – Działalność paramedyczna

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *