JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców

Przypominamy, że jednolity plik kontrolny zastąpił i połączył ze sobą obecnie stosowane dokumenty elektroniczne JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7/VAT-7K. Będą musieli go składać przedsiębiorcy duzi, średni, mali i mikro. Nie ma już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Jednolity plik kontrolny ma dwie wersje: JPK_V7M oraz JPK_V7K.

JPK_V7M to wersja dla podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięczne. Będą musieli wypełniać go w obu częściach i składać go do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

JPK_V7K dotyczy przedsiębiorców składający deklaracje raz na kwartał. Za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będą musieli przesyłać będą nowe JPK jedynie w części ewidencyjnej, zaś po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Plik z deklaracją będzie można podpisać:

 
  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),

  • profilem zaufanym,

  • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

 
 
 

Resort zapewnia, że dzięki nowemu JPK_VAT zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skróci się czas wykonywania czynności kontrolnych. Każde rozliczenie VAT będzie zaś automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz