qa-wybor formy opodatkowania

Termin składania oświadczenia

Dnia 20 lutego 2024 roku upływa termin składania oświadczenia dotyczącego wyboru między ryczałtem a liniową stawką podatku dochodowego PIT w wysokości 19%. Tego samego dnia kończy się również okres na złożenie oświadczenia o rezygnacji z wybranej formy opodatkowania. Jest to istotne z uwagi na potencjalne korzyści podatkowe i oszczędności na składkach dla osób samozatrudnionych, które mogą wynosić od 10 do nawet 60 tysięcy złotych rocznie, w zależności od uzyskiwanego dochodu oraz wybranej formy opodatkowania.

1. Do kiedy?

Oświadczenie dotyczące wyboru między ryczałtem a liniową stawką podatku dochodowego PIT w wysokości 19% należy złożyć najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Co to oznacza?

Dokładnie, jeśli pierwszy przychód z działalności gospodarczej w 2024 roku został uzyskany w styczniu, podatnik ma czas na złożenie wspomnianego oświadczenia do 20 lutego 2024 roku. Ten sam termin dotyczy również oświadczenia o rezygnacji z danej formy opodatkowania. Jednak, zgodnie z wyjaśnieniami US, nie jest konieczne zawiadamianie urzędu skarbowego, gdy płatnik pozostaje przy dotychczasowej formie opodatkowania.

Jak to zrobić?

Wspomniane oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem albo podatkiem liniowym można złożyć na dwa sposoby:
– w Urzędzie Skarbowym,
– we wniosku o aktualizację wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Warto pamiętać

Warto pamiętać zaś, że na rezygnację z opodatkowania w formie karty podatkowej jest już za późno. Termin ten minął 20 stycznia 2024 roku.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz