Wyrok TSUE – rozszerza zastosowanie ulgi na złe długi w VAT

W dniu 15 października 2020 roku TSUE wydał wyrok w sprawie możliwości dokonania korekty tzw. ulgi na złe długi w sytuacji, kiedy odbiorca dostarczanego towaru lub wyświadczenia usługi znajduje się np. w upadłości czy likwidacji.

Trybunał orzekł, że warunek uzależniający obniżenie podstawy opodatkowania VAT od okoliczności, aby dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, jest sprzeczny z prawem unijnym.

Wyrok TSUE stanowi podstawę odzyskania VAT w ramach ulgi na złe długi przez podatników, których kontrahenci znaleźli się w stanie upadłości lub likwidacji.

Co więcej wyrok powinien stworzyć szansę na zastosowanie ulgi na złe długi również w innych przypadkach, w których polskie przepisy uzależniają taką możliwość od statusu dłużnika (w szczególności może to dotyczyć sprzedaży na rzecz osób niebędących podatnikami np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Do końca 2020 r. można składać korekty deklaracji oraz wnioski o nadpłatę sięgające wstecz do grudnia 2014 r. W związku z powyższym zachęcamy do jak najszybszego przystąpienia do odpowiednich działań.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz