Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – nowy obowiązek dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2021 roku!

Kolejne tarcze antykryzysowe wprowadzają liczne zmiany w przepisach, w tym nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Wśród nich znalazło się zgłaszanie do ZUS umów o dzieło. Obowiązek ten ma być związany z szybszą wypłatą świadczeń postojowych.

Zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 płatnik składek ZUS będący osobą prawną lub osobą fizyczną po wejściu w życie przepisów będzie musiał poinformować ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Obowiązek ten dotyczy:

  • umowy zawartej z osobą, z którą osoba zgłaszająca nie pozostaje w stosunku pracy;
  • umowy, w ramach której nie jest wykonywana praca na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku prac.

Na zgłaszanie do ZUS umów o dzieło przewidziano 7 dni od momentu ich zawarcia.

Płatnicy na pewno powinni dokonać przeglądu zawartych umów o dzieło, a także analizy tego, czy są one poprawnie zakwalifikowanie jako umowy rezultatu. Bez wątpienia od przyszłego roku ZUS będzie miał bowiem łatwość w przeprowadzaniu kontroli ich poprawności.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz