Cennik usług: księgi rachunkowe (księgi handlowe)

 • od 0 do 5 dokumentów miesięcznie 750
 • od 5 do 10 dokumentów miesięcznie 1000
 • od 11 do 20 dokumentów miesięcznie 1200
 • od 21 do 40 dokumentów miesięcznie 1400
 • od 41 do 70 dokumentów miesięcznie 1600
 • od 71 do 100 dokumentów miesięcznie 1800
 • od 101 do 130 dokumentów miesięcznie 2000
 • od 131 do 160 dokumentów miesięcznie 2200
 • od 161 do 200 dokumentów miesięcznie 2400
 • powyżej 200 dokumentów miesięcznie zadzwoń
 • Powyżej wybranego pakietu, każda kolejna faktura 6,99

Cennik usług: kadry i płace

 • Kadry i płace z obsługą ZUS i US 80

  Obsługa jednego pracownika (UOP)

 • Kadry i płace z obsługą ZUS i US 60

  Obsługa jednego pracownika (UZ i UP)

 • Sporządzenie świadectwa pracy 50

  Sporządzanie jednego dokumentu pracowniczego

Cennik usług dodatkowych

 • Sprawozdanie finansowe wg umowy

  Opłata zgodnie z zawartą umową

 • Przygotowanie dokumentów do KRS 350

  uchwały, wniosek

 • Założenie Spółki 750

  należy doliczyć opłaty sądowe

 • Sporządzenie Polityki Rachunkowości 1800

  Podstawowy Raport

 • Raport do GUS 700
 • Pomoc w zmianach Spółki z o.o. 300
 • Korekty księgowe od 150

Cennik usług dodatkowych: Usługi wirtualne biuro - przekonaj się sam jak duże są korzyści

Wirtualne Biuro

adres w centrum miasta Warszawy lub Poznania
100
PLN
miesięcznie netto
 • Adres do rejestracji firmy
 • Adres do korespondnecji
 • Odbieranie korespondencji
 • Odbieranie przesyłek kurierskich
 • Skanowanie korespondencji w dniu odbioru
 • Wysyłanie korespondencji 1 raz w miesiącu
 • Osobisty odbiór przesyłek
 • Osobisty odbiór przesyłek

* wszystkie ceny są cenami netto w PLN, promocje się nie sumują