optymalizacja vat przez biuro rachunkowe część 1

VAT w Praktyce Biznesowej- Sposoby na Optymalizację część 1

VAT (ang. value added tax) to podatek od wartości dodanej, który jest pobierany od sprzedaży towarów i usług na każdym etapie łańcucha dostaw. VAT jest podatkiem pośrednim, co oznacza, że jest przenoszony na konsumenta końcowego, który ponosi jego ciężar. VAT jest podatkiem neutralnym, co oznacza, że nie wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw, ponieważ każdy podmiot gospodarczy ma prawo do odliczenia VAT zapłaconego przy zakupie towarów i usług od VAT należnego przy sprzedaży towarów i usług.

Rejestracja działalności do VAT

Część 1: Co to jest VAT i jak go naliczać?

Aby naliczać VAT, należy znać stawkę podatku, która jest ustalana przez ustawodawstwo krajowe lub unijne. W Polsce obowiązują cztery stawki VAT: 23%, 8%, 5% i 0%. Stawka 23% jest stawką podstawową i dotyczy większości towarów i usług. Stawka 8% jest stawką obniżoną i dotyczy niektórych towarów i usług, np. żywności, leków, książek, transportu publicznego itp. Stawka 5% jest stawką preferencyjną i dotyczy niektórych towarów rolnych, np. owoców, warzyw, zboża itp. Stawka 0% jest stawką zwolnioną i dotyczy niektórych transakcji międzynarodowych, np. eksportu towarów poza UE, dostawy towarów wewnątrz UE do podatnika VAT itp.

Aby obliczyć kwotę VAT należnego przy sprzedaży towaru lub usługi, należy pomnożyć cenę netto (bez VAT) przez odpowiednią stawkę podatku. Na przykład, jeśli sprzedajemy książkę za 40 zł netto ze stawką VAT 8%, to kwota VAT należnego wyniesie:

40×0.08=3.2

Aby obliczyć kwotę VAT zapłaconego przy zakupie towaru lub usługi, należy podzielić cenę brutto (z VAT) przez współczynnik równy 1 plus odpowiednia stawka podatku. Na przykład, jeśli kupujemy komputer za 2 300 zł brutto ze stawką VAT 23%, to kwota VAT zapłaconego wyniesie:

1+0.23​=430,08

Częstym błędem szczególnie u początkujących jest liczenie na kalkulatorze „kwota brutto odjąć [stawka VAT] %”. Przykład: 2300 – 23 % nie jest równe kwocie netto. Jest to błędne liczenie, bo to działanie nie da nam kwoty bez podatku.

Aby obliczyć kwotę VAT do zapłaty lub do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale), należy odjąć kwotę VAT zapłaconego od kwoty VAT należnego. Jeśli różnica jest dodatnia, to oznacza, że mamy nadwyżkę podatku i musimy ją zapłacić do urzędu skarbowego. Jeśli różnica jest ujemna, to oznacza, że mamy niedobór podatku i możemy ubiegać się o jego zwrot z urzędu skarbowego.

Dlaczego na fakturach występuje adnotacja ZW lub NP w miejscach, gdzie tradycyjnie znajduje się stawka VAT?

Wspomniane oznaczenia nie są stawką podatku VAT, a jedynie adnotacją. Adnotacja ZW oznacza ZWolnienie z podatku VAT, a adnotacja NP wskazuje ze dana czynność Nie Podlega opodatkowaniu.

Adnotacja ZW stosowana jest przez przedsiębiorców, którzy nie są czynnymi podatnikami podatku VAT – są zwolnieni z VAT. I teraz, możliwe jest zwolnienie z VAT ze względu na:

 • rodzaj prowadzonej działalności – tzw. zwolnienie przedmiotowe. Dotyczy to sytuacji, w której to nie prowadzący działalność korzysta ze zwolnienia, ale dotyczy ono określonego rodzaju czynności.
 • obrót – tzw. zwolnienie podmiotowe. Obecnie ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (wartość sprzedaży bez podatku VAT). Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie ma obowiązku umieszczania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zwolnienia przedmiotowego na fakturze musi zostać podana podstawa zwolnienia.

Należy pamiętać, że prowadzenie działalności przy korzystaniu ze zwolnienia z VAT nie daje możliwości odliczenia podatku VAT od faktur kosztowych.

Adnotacja ZW oznacza, że dokonana została transakcja zwolniona z podatku VAT. Wykaz czynności zwolnionych zawarty został w art. 43 ust. 1 pkt. 2-41 ustawy o VAT. Za czynności zwolnione uznaje się m.in.:

 • dostawę towarów używanych,
 • dostawę własnych produktów rolnych,
 • dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego
 • dostawę organów ludzkich, krwi i osocza,
 • dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego,
 • usługi świadczone przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu,
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
 • usługi transportu sanitarnego,
 • usługi pomocy społecznej,
 • usługi związane ze sportem oraz wychowaniem fizycznym,
 • usługi edukacyjne.

Wyżej wymienione są najczęściej spotykane i nie są to jednak wszystkie czynności podlegające zwolnieniu z VAT.

Podmioty, które świadczą wyłącznie usługi zwolnione, nie mają obowiązku rejestracji do VAT, a swoją sprzedaż dokumentują fakturami bez VAT. Nie ma obowiązku nanoszenia na fakturę adnotacji ZW, ale należy pamiętać, że jej umieszczenie nie jest błędem.

Podsumowanie

Podmioty, które świadczą wyłącznie usługi zwolnione, nie mają obowiązku rejestracji do VAT, a swoją sprzedaż dokumentują fakturami bez VAT. Nie ma obowiązku nanoszenia na fakturę adnotacji ZW, ale należy pamiętać, że jej umieszczenie nie jest błędem.

Do przeliczenia!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz